Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis từ 07/02/2017

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA M1 – M2 – M3 DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES METROPOLIS

(Áp dụng từ ngày 05/07/2017 cho đến khi có CS mới thay thế)

I. Chương trình ưu đãi từ CĐT dành cho KH có nhu cầu thanh toán trước hạn giá bán căn hộ

II. Chương trình ưu đãi dành cho KH mua căn hộ theo Chương trình Hỗ trợ lãi suất:

  • Được vay vốn lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán căn hộ gồm VAT
  • Mức dư nợ vay: Lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
  • Mức dư nợ được CĐT HTLS: 65% giá bán căn hộ gồm VAT
  • Lãi suất 0% trong vòng 36 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn 30/07/2020
  • Ân hạn nợ gốc: tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng
  • Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS: 0%

III. Tiến độ giải ngân cho KH tham gia hỗ trợ lãi suất:

 Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis từ 07/02/2017 1

Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis từ 07/02/2017 2

  • KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán CH còn lại + 100% KPBT bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB được hưởng Lãi suất chiết khấu 9,5%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT).
  • Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn theo hình thức giảm vào giá sau VAT và KPBT, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ bao gồm VAT và KPBT